Styret i Bjørkelangen Næringsforening 2018

NÆRINGSFORENINGENS MILEPÆLER SIDEN 2008

Endret navn fra Bjørkelangen Handelsstand til Bjørkelangen Næringsforening (2008) Økt medlemsantallet fra ca.35 til + 85 BNF gikk i bresjen for kjøp og senere utvikling av Bjørkelangen Stasjon (2009). Lagt inn ca. 200.000 i prosjektet. Leder av BNF er også leder i Bjørkelangen Stasjon as Utviklet aktivitetskalenderen – fyldig program gjennom hele året Laget en levende strategiplan som oppdateres minst 1 gang pr. år Bjørkelangen Kortet – digitalt gavekort som nå kan brukes i 80 butikker på Bj. Langen ble lansert desember 2011. Omsatte i 2015 for 1,7 mill. Vært aktiv bidragsyter til gjennomføringen av Miljøgateprosjektet Jobbet mye med merkevarebygging – og vedtatt å ta inn Landsbyen som en del av vår identitet. Dette fungerer veldig bra BNF etablerte i 2014 Bjørkelangen Parkvesen. BNF kjøper årlig tjenester av JOBBERIET for ca. kr. 300.000. For dette klipper JOBBERIET alle plener og grønt rabatter i sentrum og på Bliksrud. I tillegg plukker de søppel i de samme områdene – 3 dager i uken. BNF har vært aktiv i prosessen med ny sentrumsplan for Bjørkelangen og utviklingen av Bliksrud som område for bilbasert storhandel BNF står bak initiativet om utvikling av Handelsanalysen for Aurskog Høland. BNF står bak initiativet og finansieringen av julegata BNF står bak «bannerne» i og rundt Bjørkelangen BNF står bak Bygg og Bo bedre avisen – 3 utgivelse er på veg i starten av mai. Opplag 80.000 BNF utgir sammen med Indre Akershus Blad 6 Bjørkelangen aviser i året. Distribueres til 20.000 husstander på Østre Romerike, samt deler av Eidskog og Trøgstad BNF er aktiv deltager i Aurskog Høland Utvikling BNF forselo i sin tid å legge nye Bjørkelangen Skole til Disethjordet. Brukte mye tid og ressurser på og overbevise politikkere og administrasjon på at det ville være god tettstedutvikling BNF har vært aktiv deltager i gruppe som har jobbet for svømmehall på Bjørkelangen BNF har i samarbeid med Bjørkelangen VGS jobbet for å fremme lærlingeordningen i butikkfaget. Pr. i dag betyr det 3 lærlinger i bedrifter, og flere er på gang i 2018. BNF har gjennom årene arrangerte flere kurs for sine medlemmer. Jamf. kurs i styrearbeid og HMS arbeidet BNF har styremøte første tirsdagen hver mnd. BNF har fremforhandlet gode rabattavtaler hos Indre Akershus Blad for sine medlemmer BNF har utviklet egne internettsider BNF har egen facebookside BNF er medlem at Styreutvikling Romerike, og deltar fra tid til annen på møter for å fremme Bjørkelangen som handelsstedet på Østre Romerike BNF har engasjert seg i grensehandelproblematikken og avholdt seminar med bransjeforeningen Virke
Historien
Laget av Grafisk Service AS
KONTAKT INFO Leder tlf. 975 50 520 Legg igjen beskjed på svarer eller fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Styremedlem

OLE-TOM NORDBY

Carl Fredrik Havnås

Leder

CARL FREDRIK HAVNÅS

Kasserer

CHRISTINE MELLEBY

Styremedlem

KJELL ROAR NYGÅRD

Styremedlem

HROAR BRAATHEN

Styremedlem

BJARKE JUHL

Styremedlem

FRODE HØGENES

Styremedlem

CHARLOTTE TYRIHJELL

Styremedlem

VIDAR NORDBY

Sekretær

NINA BURAAS FALLANG

Varamedlem

PAAL CHR. SVENDSEN

Varamedlem

CAMILLA HAUGERUDBRÅTEN

Styret i Bjørkelangen

Næringsforening 2018

Carl Fredrik Havnås

Leder

CARL FREDRIK HAVNÅS

NÆRINGSFORENINGENS MILEPÆLER

SIDEN 2008

Endret navn fra Bjørkelangen Handelsstand til Bjørkelangen Næringsforening (2008) Økt medlemsantallet fra ca.35 til + 85 BNF gikk i bresjen for kjøp og senere utvikling av Bjørkelangen Stasjon (2009). Lagt inn ca. 200.000 i prosjektet. Leder av BNF er også leder i Bjørkelangen Stasjon as Utviklet aktivitetskalenderen – fyldig program gjennom hele året Laget en levende strategiplan som oppdateres minst 1 gang pr. år Bjørkelangen Kortet – digitalt gavekort som nå kan brukes i 80 butikker på Bj. Langen ble lansert desember 2011. Omsatte i 2015 for 1,7 mill. Vært aktiv bidragsyter til gjennomføringen av Miljøgateprosjektet Jobbet mye med merkevarebygging – og vedtatt å ta inn Landsbyen som en del av vår identitet. Dette fungerer veldig bra BNF etablerte i 2014 Bjørkelangen Parkvesen. BNF kjøper årlig tjenester av JOBBERIET for ca. kr. 300.000. For dette klipper JOBBERIET alle plener og grønt rabatter i sentrum og på Bliksrud. I tillegg plukker de søppel i de samme områdene – 3 dager i uken. BNF har vært aktiv i prosessen med ny sentrumsplan for Bjørkelangen og utviklingen av Bliksrud som område for bilbasert storhandel BNF står bak initiativet om utvikling av Handelsanalysen for Aurskog Høland. BNF står bak initiativet og finansieringen av julegata BNF står bak «bannerne» i og rundt Bjørkelangen BNF står bak Bygg og Bo bedre avisen – 3 utgivelse er på veg i starten av mai. Opplag 80.000 BNF utgir sammen med Indre Akershus Blad 6 Bjørkelangen aviser i året. Distribueres til 20.000 husstander på Østre Romerike, samt deler av Eidskog og Trøgstad BNF er aktiv deltager i Aurskog Høland Utvikling BNF forselo i sin tid å legge nye Bjørkelangen Skole til Disethjordet. Brukte mye tid og ressurser på og overbevise politikkere og administrasjon på at det ville være god tettstedutvikling BNF har vært aktiv deltager i gruppe som har jobbet for svømmehall på Bjørkelangen BNF har i samarbeid med Bjørkelangen VGS jobbet for å fremme lærlingeordningen i butikkfaget. Pr. i dag betyr det 3 lærlinger i bedrifter, og flere er på gang i 2018. BNF har gjennom årene arrangerte flere kurs for sine medlemmer. Jamf. kurs i styrearbeid og HMS arbeidet BNF har styremøte første tirsdagen hver mnd. BNF har fremforhandlet gode rabattavtaler hos Indre Akershus Blad for sine medlemmer BNF har utviklet egne internettsider BNF har egen facebookside BNF er medlem at Styreutvikling Romerike, og deltar fra tid til annen på møter for å fremme Bjørkelangen som handelsstedet på Østre Romerike BNF har engasjert seg i grensehandelproblematikken og avholdt seminar med bransjeforeningen Virke
Historien
KONTAKT INFO Leder tlf. 975 50 520 Legg igjen beskjed på svarer eller fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Kasserer

CHRISTINE MELLEBY

Styremedlem

HROAR BRAATHEN

Styremedlem

KJELL ROAR NYGÅRD

Sekretær

NINA BURAAS FALLANG

Styremedlem

BJARKE JUHL

Styremedlem

FRODE HØGENES

Styremedlem

CHARLOTTE TYRIHJELL

Styremedlem

OLE-TOM NORDBY

Styremedlem

VIDAR NORDBY

Varamedlem

PAAL CHR. SVENDSEN

Varamedlem

CAMILLA

HAUGERUDBRÅTEN