Laget av Grafisk Service AS
Bjørkelangen sentrum er knyttet opp mot Rådhusveien, som en hovedakse, og mot tilliggende forretningsområder. I den ene enden ligger Bjørkelangen videregående skole og i den andre ligger kollektivtrafikkpunktet Bjørkelangen stasjon. Både stasjonsområdet og Rådhusveien står ovenfor store utviklingsprosjekt i tiden fremover. Rådhusveien har nå blitt Miljøgate og ny kollektiv trasé. Handelstanden på Bjørkelangen er i stor utvikling. Bjørkelangen næringsområde er utvidet og under opparbeidelse. Når det gjelder boliger finnes det flere store utbyggingsområder. Av kulturelle steder på Bjørkelangen nevnes Hovedbiblioteket, Kulturskolen, motorcrossanlegget Eksimoa Motorpark, Dalhauglia alpin- og hoppsenter, Aurskog-Høland friidrettsanlegg samt Bjørkelangen idrettshall. Bjørkelangen Sportsforening har 1200 medlemmer og er Bjørkelangens største frivillige organisasjon. De har fotball, håndball, ski, svømming, allidrett og innebandy på programmet. Les mer på BSF.nu
Stedet er kjent for Bjørkelangen musikkfestival. Den har blitt arrangert siden 1996. Den siste helga i august hvert år samles barn, ungdom og voksne i alle aldre til en festival som presenterer musikk fra mange ulike sjangere. Unge og gamle i bygda som driver med musikk får her en mulighet til å vise seg fram, og det er arrangementer med kjente artister. Festivalen er meget godt besøkt. Bjørkelangen tettsted er historien om stedet som vokste fram rundt stasjonsområdet for den smalsporete jernbanen "Urskog-Hølandsbanen". Her ble det anlagt verksted og lokomotivstall, vanntårn for påfyll på damplokomotivene og direksjonsbygning. Mange ansatte bygget da hus rundt stasjonsområdet. Hotell og butikker vokste fram. Ved kommunesammenslåingen i 1966 ble Bjørkelangen utpekt som kommunesenter der et nytt rådhus og den videregående skolen skulle ligge. Samtidig var også Bjørkelangen stedet som lå midt i den nye storkommunen geografisk.
Før sentrumsdannelsen bestod Bjørkelangen området eller "Vassbufjerdingen" av endel større og mindre gårdsbruk. Sentrum ligger på mye av grunnen fra disse gårdene. Disse var Eidsverket, Kjelle, Bliksrud, Skrepstad og Burhol. Flere senkninger av Bjørkelangsjøen og oppmudring av Hølandselva har gjort at sentrumsområdet ved stasjonen og myrområdene spesielt nord for Bjørkelangen i dag ikke oversvømmes så mye som tidligere. Torvmyrene er en viktig ressurs som utnyttes i produksjon av hagetorv. På 70-tallet fikk boligbyggingen fart ved at det ble lagt ut flere boligfelt. Først kom Borgenfeltet, så Eidslia 1 og 2. På 80 tallet kom boligfeltene på vestsiden med Burholfeltet og området ved slalåmbakken. Siste utbygging foregår nå i Festningsåsen syd for Eidslia.
Kontakt info og åpningstider* i butikker, firma og bedrifter på Bjørkelangen