Laget av Grafisk Service AS

En handel i lokalmiljøet har kanskje større betydning enn de fleste tenker. Jo kanskje kyllingen ble noe billigere på Eurocash, men konsekvensen for egen lommebok kan over tid bli det motsatte. Uten et velfungerende lokalt næringsliv blir skatteinngangen til kommunen dårligere, sponsorbidragene til lokalt kulturliv mindre og vi kan i hele tatt få et dårligere tilbud til oss som bor her. Dette påvirker igjen boligprisene, som overtid vil kunne ha betydning for din personlige økonomi. Viktige ringvirkninger å tenke på neste gang du reiser til Sverige.

Handle lokalt i

TRIVELIGE BJØRKELANGEN

Hvorfor bli medlem?

Vi kan ikke annet gjøre en og jobbe med vårt eget produkt for å stå på i kampen om kundene. Service, produktkunnskap og lokalt preg skal være våre fortrinn. Under slagordet - Spar Tid Alt på ett sted, og Trivelige Bjørkelangen skal vi gi kundene gode opplevelser.

Handle lokalt

SPAR TID ALT PÅ ETT STED

KJÆRE MEDLEM

Medlemskontingenten er den viktigste inntekten vi har - den skal gi oss muligheter til å fremme Bjørkelangen som det naturlige HANDELSSTEDET på Østre Romerike. Vi vet at dette er hardt arbeid for dere og for oss. Vi som leder foreningen bruker mye tid og energi for noe vi tror på, og som skal gagne alle dere hardt arbeidene handelskvinner og menn. Bjørkelangen er fortsatt i en rivende utvikling, og vår oppgave er å være et bindeledd for at denne utviklingen positivt skal komme stedet til gode.

MEDLEMSKONTIGENT

Kontingenten for 2018 er uforandret fra 2017: Omsetning eks. mva Avgift 0 - 2.500.000 kr 2.500 2.500.000 - 5.999.999 kr 4.500 6.000.000 - 7.999.999 kr 5.000 8.000.000 - 9.999.999 kr 6.000 10.000.000 -19.999.999 kr 7.000 20.000.000 - kr 8.500 Vi har gjort et forslag til hvilken gruppe du/dere er satt i. Hvis det er feil, gjør du selv en vurdering på hva som er riktig, og betaler deretter.

MEDLEMSFORDELER

Og husk – som medlem får du 30% rabatt på annonser i Indre Akershus Blad. I tillegg er du med som brukersted for Bjørkelangen Kortet (gratis). Digital gavekortløsning for Bjørkelangen. Vi håper du er med, nå skjer det mye på Bjørkelangen. Bidra til Trivelige Bjørkelangen. Hilsen Bjørkelangen Næringsforening Carl Fredrik Havnås

Siste nytt fra Facebook

LIK OSS PÅ FACEBOOK

Kontaktskjema
KONTAKT INFO Leder tlf. 975 50 520 Legg igjen beskjed på svarer eller fyll ut vårt kontaktskjema til høyre, så tar vi kontakt så snart som mulig.

En handel i lokalmiljøet har kanskje større betydning enn de fleste tenker. Jo kanskje kyllingen ble noe billigere på Eurocash, men konsekvensen for egen lommebok kan over tid bli det motsatte. Uten et velfungerende lokalt næringsliv blir skatteinngangen til kommunen dårligere, sponsorbidragene til lokalt kulturliv mindre og vi kan i hele tatt få et dårligere tilbud til oss som bor her. Dette påvirker igjen boligprisene, som overtid vil kunne ha betydning for din personlige økonomi. Viktige ringvirkninger å tenke på neste gang du reiser til Sverige.

Handle lokalt i

TRIVELIGE BJØRKELANGEN

Hvorfor bli medlem?

Vi kan ikke annet gjøre en og jobbe med vårt eget produkt for å stå på i kampen om kundene. Service, produktkunnskap og lokalt preg skal være våre fortrinn. Under slagordet - Spar Tid Alt på ett sted, og Trivelige Bjørkelangen skal vi gi kundene gode opplevelser.

Handle lokalt

SPAR TID ALT PÅ ETT STED

KJÆRE MEDLEM

Medlemskontingenten er den viktigste inntekten vi har - den skal gi oss muligheter til å fremme Bjørkelangen som det naturlige HANDELSSTEDET på Østre Romerike. Vi vet at dette er hardt arbeid for dere og for oss. Vi som leder foreningen bruker mye tid og energi for noe vi tror på, og som skal gagne alle dere hardt arbeidene handelskvinner og menn. Bjørkelangen er fortsatt i en rivende utvikling, og vår oppgave er å være et bindeledd for at denne utviklingen positivt skal komme stedet til gode.

MEDLEMSKONTIGENT

Kontingenten for 2018 er uforandret fra 2017: Omsetning eks. mva Avgift 0 - 2.500.000 kr 2.500 2.500.000 - 5.999.999 kr 4.500 6.000.000 - 7.999.999 kr 5.000 8.000.000 - 9.999.999 kr 6.000 10.000.000 -19.999.999 kr 7.000 20.000.000 - kr 8.500 Vi har gjort et forslag til hvilken gruppe du/dere er satt i. Hvis det er feil, gjør du selv en vurdering på hva som er riktig, og betaler deretter.

MEDLEMSFORDELER

Og husk – som medlem får du 30% rabatt på annonser i Indre Akershus Blad. I tillegg er du med som brukersted for Bjørkelangen Kortet (gratis). Digital gavekortløsning for Bjørkelangen. Vi håper du er med, nå skjer det mye på Bjørkelangen. Bidra til Trivelige Bjørkelangen. Hilsen Bjørkelangen Næringsforening Carl Fredrik Havnås
KONTAKT INFO Leder tlf. 975 50 520 Legg igjen beskjed på svarer eller fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Siste nytt fra Facebook

LIK OSS PÅ FACEBOOK